صفحه اصلی / بیانیه / بیانیه مرکز همکاری تشکیلات‌های آزربایجان جنوبی به مناسبت ۱۲شهریور

بیانیه مرکز همکاری تشکیلات‌های آزربایجان جنوبی به مناسبت ۱۲شهریور

همچنانکه بر همه‌گان معلوم است، حکومت ملی آزربایجان که در سال ۱۳۲۴ تأسیس شد، صفحه ای زرین و نقطه عطفی در تاریخ آزربایجان جنوبی است. هرچند حکومت ملی آزربایجان و سرزمین مادریمان آزربایجان، پس از یک سال مورد اشغال و قتل‌عام رژیم پهلوی قرار گرفت، اما با این وجود، ملتمان همچنان آن روزها را در یاد خود زنده نگه داشته و آرزوی بازگشت آن روزها را در قلب و ذهن خود دارد.

البته حکومت ملی آزربایجان خود به خود به وجود نیامد. حکومت ملی در نتیجه تأسیس فرقه دمکرات آزربایجان به رهبری میر جعفر پیشه‌وری پدید آمد. فرقه دمکرات آزربایجان نیز با بیانیه تاریخی ۱۲ ماده ای که در ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ منتشر شد، تأسیس شد و تاثیر عمیق خود در تاریخ آزربایجان را به جای گذاشت.

بیانیه ۱۲ شهریور که بیانیه تاسیس فرقه دمکرات آزربایجان است، تمام معیارهای مترقی و مدرن جهان آنروز را در خود را داشت. به همین دلیل حکومتی که در راستای آن تشکیل شد توانست با وجود یک سال عمر خود به دستاوردهای بسیار مهمی دست یابد که آثار آن هنوز در ذهن و روح ملتمان باقی مانده است.

بیانیه ۱۲ شهریور جوهره و تجلی آرزوهای ملتمان بود که اسیر رژیم فاشیستی و استعماری پهلوی بود. ولی متأسفانه پس از ۷۷ سال ملت تورک آزربایجان هنوز نتوانسته است به حقوق ذاتی و مطالبات سیاسی – ملی خود دست یابد و همچنان برای همان حقوق و آزادی ها مبارزه می کند. به همین دلیل است که امروز شعار «آزادی، عدالت، حکومت ملی» در خیابان‌های آزربایجان جنوبی شنیده می‌شود. این شعار در واقع ادامه و خلاصه بیانیه ۱۲ شهریور و بیانگر همان مطالبات است. اینکه شعار «آزادی، عدالت، حکومت ملی» در آزربایجان جنوبی سر داده می‌شود، نشان می دهد که پس از گذشت ۷۷ سال از تشکیل حکومت ملی آزربایجان، ملتمان همچنان پیگیر تحقق مطالبات ملی خود است.

۷۷ سال بعد در سالروز ۱۲ شهریور، ما به عنوان مرکز همکاری تشکیلات‌های آزربایجان جنوبی بار دیگر همصدا با ملتمان شعار “آزادی، عدالت، حکومت ملی” تکرار می‌کنیم و بار دیگر تاکید می‌کنیم که این نقشه راه تعیین شده توسط ملتمان، که روح بیانیه ۱۲ شهریور را در خود دارد، مسیر اصلی مبارزات آزادیبخش ملی ما را در راستای حاکمیت ملی ملتمان خواهد بود.


مرکز همکاری تشکیلات‌های آزربایجان جنوبی:
• اتحادیه دمکراتیک ترک آزربایجان جنوبی-گادتب
• تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان –دیرنیش
• جبهه آزادی -گاماج
• جنبش دانشجویی آزربایجان- آزوح
• حزب استقلال آزربایجان جنوبی-گایپ
• حزب دمکرات آزربایجان جنوبی-گادپ
• حزب لیبرال دموکرات آزربایجان جنوبی-گالدپ
• حزب مرکزی آزربایجان-آ م پ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *