صفحه اصلی / مقالات (page 3)

مقالات

چیزی که جنگ‌سالاران ایرانشهری نمی‌‌خواهند بدانند! – محمدرحمانیفر

اخیراً با تنش‌آفرینی ایران در مرز آذربایجان، ایرانشهری‌ها که موجودیت خویش را بر تورک‌ستیزی بنا کرده‌اند، فرصت را مناسب دیده‌اند و فضا را با رجزخوانی‌های شاعرانه خویش آکنده‌اند. گویا، اگر …

ادامه...