صفحه اصلی / مقالات (page 10)

مقالات

خبر آموزش زبان ترکی آذربایحانی در تعدادی از مدارس تبریز و مسائلی در این زمینه! – مهندس حسن راشدی

بنا به گزارش خبرگزاریها از زبان استاندار آذربایجان شرقی، « آموزش زبان ترکی در بعضی از مدارس  آذربایجان شرقی و هفته ای دو ساعت به عنوان پایلوت تدریس خواهد شد.» …

ادامه...