صفحه اصلی / آذربایجان (page 72)

آذربایجان

رد درخواست کاهش حکم عباس لسانی

درخواست اعمال قانون کاهش حبس فعال سرشناس ملی آذربایجان (آزربایجان) جنوبی «عباس لسانی» رد شد. شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل با درخواست کاهش حکم حبس عباس لسانی موافقت نکرد. این …

ادامه...

کودکان آذربایجانی همچنان محروم از دریافت شناسنامه به دلیل نام تورکی

سازمان ثبت احوال حکومت ایران با انتخاب اسامی کودکان تورک آزربایجانی مخالفت می کند. «حسن امیرپورچاخیرلو» پدر «آنار»؛ کودک آزربایجانی ساکن تبریز در صحفه اینستاگرامی شخصی خویش اطلاع داده، علی …

ادامه...