صفحه اصلی / آذربایجان

آذربایجان

خواهرخواندگی شهرهای ساراتوف روسیه و سوبوتیستا صربستان با اردبیل آزربایجان

علی انصاری، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل گفت: با پیشنهاد وزارت امور خارجه مبنی بر خواهرخواندگی اردبیل با شهرهای ساراتوف روسیه و سوبوتیستا صربستان موافقت شده است. مدیر …

ادامه...

تیغ‌ جراهی بر چشمان علیرضا‌ فرشی‌ با‌ پابند‌ الکترونیکی‌ رژیم ایران

علیرضا‌ فرشی‌ فعال‌ ملی‌ مدنی‌ آذربایجان جنوبی که‌ اخیرا‌ از‌ زندان‌ تهران‌ بزرگ‌ به‌ مرخصی‌ درمانی‌ اعزام‌ شده‌ است، روز‌ پنج‌ شنبه‌ ۷ بهمن‌ ۱۴۰۰ در‌ بیمارستان‌ بینا‌ شهر تهران‌ …

ادامه...

دوندگان تبریزی قهرمان کاپ استانبول

سجاد هاشمی و مهدی ناصح جهانی، دو ملی پوش تبریزی، توانستند در ماده های مختلف عناوین گوناگون را کسب کنند. میلاد ناصح جهانی، دونده تبریزی تیم ملی دومیدانی، در خصوص …

ادامه...