صفحه اصلی / جهان ترک

جهان ترک

تصویب آموزش کتاب‌های درسی مشترک بین تورکیه، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان

کشورهای عضو آکادمی بین المللی تورک شامل؛ تورکیه، آذربایجان، قزاقستان و قرقیزستان، آموزش کتاب‌های درسی مشترک را تصویب کردند. کشورهای عضو آکادمی بین المللی تورک شامل؛ تورکیه، آذربایجان، قزاقستان و …

ادامه...

عیادت سفرای ترکیه و ازبکستان از ”دکتر حسین محمدزاده صدیق” نویسنده سرشناس آذربایجان جنوبی

در میان بی توجهی مسئولان ایران، سفیران ترکیه و ازبکستان از «دکتر حسین محمدزاده صدیق» نویسنده سرشناس آزربایجان جنوبی عیادت کردند. صفحه اینستاگرامی «نامه ی صدیق» در این باره نوشت: …

ادامه...