صفحه اصلی / آذربایجان (page 2)

آذربایجان

تبریز: دومین روز اعتصاب کارکنان شرکت موتورسازان تراکتورسازی

اعتصاب کارگران شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز که از دوشنبه ۲ آبان آغاز شده، امروز برای دومین روز ادامه یافت. کارگران تراکتورسازی تبریز هم به اعتصابات سراسری پیوستند. خواست کارگران بازنگری …

ادامه...