صفحه اصلی / آذربایجان / تبریز: نگارش اسامی ترکی دو روستا بر روی نامهای تحریف شده به فارسی

تبریز: نگارش اسامی ترکی دو روستا بر روی نامهای تحریف شده به فارسی

جمعی از فعالین ملی مدنی آذربایجان جنوبی در راستای سیاست مقابله با تحریف نامهای مناطق مختلف جغرافیایی، شهرها‌ و روستاهای آزربایجان، با تغییر نام‌ تابلو روستاها‌ و‌ مناطق اطراف‌ شهرستان تبریز، نامهای‌ اصیل و‌ تورکی‌ را جایگزین‌ نامهای جعلی و‌ تحریف شده فارسی کرده‌ اند.

به نوشته کانال تلگرامی «عباس لسانی» روستاهایی که توسط فعالین‌  آزربایجانی به نامهای اصلی و‌ تورکی خود تغییر داده شده اند به این شرح است:

آشاغی گومانا      (کمانج سفلی)

 یوخاری گومانا     (کمانج علیا)

سیاست تغییر نام و فارسیزه کردن تاریخ، زبان، فرهنگ و‌ هویت آزربایجان از زمان روی کار آمدن رضا شاه پهلوی آغاز و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و جریانهای‌ پان ایرانیستی و‌ ایرانشهری تداوم یافته است.

در نتیجه این سیاست های آپارتایدی نام‌های تاریخی و تورکی مناطق مختلف جغرافیایی، شهرها، خیابانها، کوچه ها، روستاها، رودها و کوههای آزربایجان حذف و با اسامی جعلی فارسی نامگذاری شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *